30/11/2021

Jammer, zo jammer! De klimwedstrijd op 11 december kan door corona-onheil niet doorgaan. De doelstelling was de klimwerking een boost te geven, leden samen te brengen en klimzaal Wallstreet te ondersteunen, na de desastreuze periode met verschillende sluitingsdagen.
We worden opnieuw ingehaald door de realiteit. Een indoor-evenement met meer dan 50 deelnemers en publiek organiseren is niet langer toegelaten, door de maatregelen voorgesteld na het jongste corona-overleg. Daarom werd door de organisatoren in overleg met klimzaal Wallstreet en het clubbestuur beslist de wedstrijd voorlopig te annuleren. Het is ons doel de trophy opnieuw in te richten in het voorjaar, van zodra de 4e golf achter de rug is en de maatregelen versoepeld zijn. Alvast bedankt voor jullie enthousiaste reacties! Uitstel is geen afstel! Hou het gezond!