Klimmen, ja ook voor jou!

*** VOLZET ***

OPLEIDING        Sportklimmen

COÖRDINATIE:           Kevin Mertens & Wouter Van Daele

LOCATIE:                    Indoor: klimzaal Wall Street te Deurne (Antwerpen)

PRIJS:

  • 130 Euro voor BPA leden en Kajoe leden
  • 150 Euro voor KBF leden (niet BPA of Kajoe)

Inbegrepen in de cursusprijs:

Initiatie en begeleiding door Bloso-initiatoren, toegang tot de zaal, constante evaluatie, cursusboekjes KVB®1&2. Alles in een aangename sfeer en professionele aanpak. Klimvaardigheidsbewijs 1 of 2 (mits positieve evaluatie). Een verzekering is reeds inbegrepen in uw lidmaatschapsbijdrage.

Niet inbegrepen: persoonlijk klimmateriaal.

 

PERIODE:                    De cursus loopt van oktober tot november 2022

MAX DEELNEMERS:   24

DOELGROEP:             Deze cursus is voor wie veilig en zelfzeker wil leren indoor voorklimmen.

Het is ook een voorbereiding op module 2: “Outdoor sportklimmen” (die start in januari 2023)

Deelnamevoorwaarden:

18 jaar zijn bij het begin van de cursus. Lid zijn van een club van KBF (leden van BPA en Kajoe krijgen voorrang). Inschrijvingsformulier op de website invullen en cursusgeld overschrijven.

Inhoud & Organisatie

Het doel is het verwerven van de competentie om veilig indoor te kunnen voorklimmen. Daarbij focussen we in de eerste plaats op het aspect veiligheid. Tips voor het verbeteren van je klimtechniek komen aan bod in zoverre ze bijdragen om bewuster, economischer en zodoende veiliger te leren klimmen, maar is niet de voornaamste focus van deze cursus. We proberen instructiemomenten af te wisselen met zoveel mogelijk praktische oefeningen. We integreren dus theorie en praktijk met nadruk op dat laatste. Daarbij worden materiaalkennis, touwtechnieken, basisklimtechniek, opwarming & cooling down, blessurepreventie, angstreductie, voorklimmen, ... uitgelegd en uitgebreid ingeoefend. Deze cursus vormt zo de ideale voorbereiding op module 2 “outdoor sportklimmen”. Bij het succesvol beëindigen van deze cursus moet men de competentie verworven hebben om veilig en zelfstandig te kunnen voorklimmen in een daarvoor geschikte klimzaal. De evaluatie is gebaseerd op de vereisten voor klimvaardigheidsbewijzen 1&2 (KVB  1&2). We evalueren zowel de competentie om indoor toprope te klimmen (KVB  1) als indoor voor te klimmen (KVB  2)  (De cursisten krijgen na afloop van de cursus het pasje van het hoogst behaalde niveau. (kostprijs inbegrepen in deelnameprijs)

Data

Alle initiaties gaan door in Klimzaal Wall Street te Deurne (Antwerpen), telkens op zondagavond van 19u tot 22u30 en dat op volgende dagen: 2/10, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11

De eindevaluatie vindt plaats op za 27/11 (vereist voor deelname aan de module “outdoor sportklimmen”)

 

Inlichtingen en/of inschrijven: De inschrijving is pas definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier op de website en het overschrijven van het cursusgeld op rekeningnummer 408-3054661-02 van de Bergsportvereniging Provincie Antwerpen met vermelding ““KVB1&2 VW 2022, naam en lidnummer”. De betaling bepaalt tevens de volgorde van inschrijving.

 

Gedurende het jaar worden ‘Open klimdagen’ georganiseerd. Deze activiteit staat open voor alle BPA-leden en is warm aanbevolen voor de cursisten van module “Indoor sportklimmen” om zelfstandig hun aangeleerde technieken te komen inoefenen en hun klimtechniek te verbeteren. In de wintermaanden bezoeken we in groep verschillende klimzalen. Voor de laatste informatie, kijk op de BPA website, de facebookpagina van BPA en in het clubblad Horizon.

 

Als vervolg op deze module kan men verdergaan met het volgen van  module 2 “Outdoor sportklimmen” die je leert om op een veilige manier voor te klimmen op goed geëquipeerde rotsmassieven. Deze module start in januari 2023.